• prevajanje in prirejanje predstavitev podjetij, oglasov, inseratov za delovno mesto, dokumentov, spletnih strani, …
  • lektoriranje/pregled obstoječega informacijskega materiala/spletne strani
  • priprava pisem, obrazcev ter pomoč pri komunikaciji s poslovnimi partnerji
  • spremljanje in tolmačenje na uradih, pri poslovnih srečanjih, tržnih in sejmskih nastopih, …
  • enostavno grafično oblikovanje prezentacij podjetij
  • posredovanje poslovnih partnerjev, strank in dobaviteljev
  • nasveti in pomoč pri ustanavljanju podjetja in promocija pri izvajanju storitev
  • administracija poslovnih in uradnih terminov, sejmskih nastopov, tiskovnih konferenc, prireditev,…
  • oddajanje poslovnih prostorov